#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย นิวัฒน์ สระแก้ว
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง จารุกร พรมมาสุข
2.เด็กชาย ก้องกิดากร ยางเดี่ยว
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
2.นาง รจนา แก้วกำไร
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
60.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย ปวริศ ยางเดี่ยว
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม