#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย วิษณุสรรค์ ศรีจันทร์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ปรารถ
3.เด็กหญิง บุญญาพร บุญสูง
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
2.นาย สมจิต ชาภักดี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง วรนุช สุขจิตร
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ชาภักดี
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ คำทรัพย์
3.เด็กหญิง ธนัญญา เทียนย้อย
1.นาง สุดใจ ศรีประดิษฐ์
2.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม