สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 47 40 6 1 47
2 โรงเรียนบ้านสามเส้า 45 35 9 1 45
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 43 33 6 2 41
4 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 38 31 5 1 37
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว 39 31 3 2 36
6 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 39 29 7 2 38
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 41 29 4 2 35
8 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 39 26 6 2 34
9 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 33 25 3 0 28
10 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 29 20 2 4 26
11 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 25 20 2 0 22
12 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 25 19 4 2 25
13 โรงเรียนบ้านจานเลียว 23 19 1 1 21
14 โรงเรียนบ้านผือ 21 16 3 2 21
15 โรงเรียนบ้านปะทาย 19 14 2 1 17
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 15 14 1 0 15
17 โรงเรียนบ้านชำม่วง 16 9 6 0 15
18 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 14 8 3 1 12
19 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 11 7 2 1 10
20 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 12 7 0 3 10
รวม 574 432 75 28 535

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม