สรุปเหรียญอนุบาล-ประถม 6
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว 39 31 3 2 36
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 29 25 3 0 28
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 29 23 5 1 29
4 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 27 20 5 1 26
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 25 19 4 2 25
6 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 25 19 4 2 25
7 โรงเรียนบ้านจานเลียว 23 19 1 1 21
8 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 17 2 1 20
9 โรงเรียนบ้านสามเส้า 25 16 8 1 25
10 โรงเรียนบ้านผือ 21 16 3 2 21
11 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 22 14 5 1 20
12 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 15 14 1 0 15
13 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 22 13 5 2 20
14 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 13 12 1 0 13
15 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 18 11 2 3 16
16 โรงเรียนบ้านชำม่วง 16 9 6 0 15
17 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 14 8 3 1 12
18 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 11 7 2 1 10
19 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 12 7 0 3 10
20 โรงเรียนบ้านปะทาย 7 5 2 0 7
รวม 414 305 65 24 394

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม