หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 47 40
85.11%
6
12.77%
1
2.13%
47
2 โรงเรียนบ้านสามเส้า 45 35
77.78%
9
20.00%
1
2.22%
45
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 43 33
80.49%
6
14.63%
2
4.88%
41
4 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 38 31
83.78%
5
13.51%
1
2.70%
37
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว 39 31
86.11%
3
8.33%
2
5.56%
36
6 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 39 29
76.32%
7
18.42%
2
5.26%
38
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 36 29
82.86%
4
11.43%
2
5.71%
35
8 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 37 26
76.47%
6
17.65%
2
5.88%
34
9 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 29 25
89.29%
3
10.71%
0
0.00%
28
10 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 29 20
76.92%
2
7.69%
4
15.38%
26
11 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 24 20
90.91%
2
9.09%
0
0.00%
22
12 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 25 19
76.00%
4
16.00%
2
8.00%
25
13 โรงเรียนบ้านจานเลียว 23 19
90.48%
1
4.76%
1
4.76%
21
14 โรงเรียนบ้านผือ 21 16
76.19%
3
14.29%
2
9.52%
21
15 โรงเรียนบ้านปะทาย 19 14
82.35%
2
11.76%
1
5.88%
17
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 15 14
93.33%
1
6.67%
0
0.00%
15
17 โรงเรียนบ้านชำม่วง 16 9
60.00%
6
40.00%
0
0.00%
15
18 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 14 8
66.67%
3
25.00%
1
8.33%
12
19 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 11 7
70.00%
2
20.00%
1
10.00%
10
20 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 12 7
70.00%
0
0.00%
3
30.00%
10
รวม
562
432
75
28
535

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม