หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด คอมพิวเตอร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
2 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านสามเส้า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
รวม
17
17
0
0
17

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม