หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
5 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
6 โรงเรียนบ้านจานเลียว 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
10 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
13 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านปะทาย 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
19 โรงเรียนบ้านสามเส้า 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
47
35
5
6
46

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม