หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สุขศึกษา และพลศึกษา
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านปะทาย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
6 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านสามเส้า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านผือ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
18
12
6
0
18

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม