หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ดนตรี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 11 11
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 11 11
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
3 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 8 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
4 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 7 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
5 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
6 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
7 โรงเรียนบ้านจานเลียว 4 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านโดนอาว 4 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านปะทาย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านสามเส้า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
รวม
69
62
0
0
62

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม