หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาต่างประเทศ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 7 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
2 โรงเรียนบ้านสามเส้า 6 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
4 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนบ้านผือ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านปะทาย 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
8 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านชำม่วง 3 0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
3
11 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
13 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
41
23
14
3
40

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม